Wykaz dróg

Opublikowano: środa, 03 lipiec 2024

L.p.

Nr drogi

Nazwa

km

                                                                        DROGI WOJEWÓDZKIE

1.

685

Zabłudów - Kleszczele

14,140

DROGI POWIATOWE

1.

1619B

Łosinka – Jagodniki dr 685

3,430

2.

1652B

Poryjewo – Wiluki – Czeremcha Osada

7,700

3.

1654B

Bielsk Podlaski – Werstok – dr. 1652B

9,400

4.

1655B

Stare Berezowo – Stary Kornin – Dubicze Cerk.

7,170

5.

1666B

Dr. 1655B – Koryciska – Istok – Witowo – Długi Bród

9,914

6.

1667B

Dubicze Cerkiewne – Kraśkowszczyzna – Piaski

6,767

7.

1668B

Wojnówka – Starzyna – Górny Gród

5,194

8.

1669B

Dr. 1654B – Czechy Orlańskie

1,938

9.

1670B

Orla – Krywiatycze – Stary Kornin

1,010

10.

1671B

Stary Kornin – Jagodniki

2,600

11.

1675B

Dubicze Cerkiewne – Dubicze Tofiłowce – Dr. 1655B

4,279

12.

1676B

Rutka – Grabowiec

3,568

RAZEM

62,97

 

DROGI GMINNE

1.

108532B

Jagodniki - Orzeszkowo

1,100

2.

108671B

Tofiłowce - Rutka

1,757

3.

108672B

Dr pow. 1654B - Rutka

1,208

4.

108673B

Dubicze Cerkiewne - Grabowiec

1,505

5.

108268B

Grabowiec - Reduty

2,700

6.

108674B

Grabowiec - Saki

2,260

7.

108675B

Dubicze Cerkiewne, ul. Polna

1,933

8.

108676B

Grabowiec – Czechy Orlańskie

2,760

9.

108677B

Czechy Orlańskie - Jelonka

4,820

10.

108678B

Czechy Orlańskie - Kraskowszczyzna

1,200

11.

108680B

Werstok - Policzna

1,550

12.

108681B

Werstok ulica

0,930

13.

108682B

Werstok - Wiluki

1,640

14.

108683B

Wiluki - Krągłe

3,300

15.

108684B

Werstok - Starzyna

3,500

16.

108685B

Starzyna - Policzna

2,800

17.

108686B

Starzyna - Bobinka

1,420

18.

108687B

Górny Gród - Klakowo

1,400

19.

108688B

Górny Gród – Nikiforowszczyzna - Wygon

1,800

20.

108689B

Jelonka - Suchowolce

1,550

21.

108690B

Tofiłowce - ulica

0,970

22.

108691B

Dubicze Cerkiewne – zalew Bachmaty – Czechy Orlańskie            (w tym ul. Słoneczna)

1,640

23.

108692B

Dubicze Cerkiewne, ul. Osiedlowa

0,428

24.

108693B

Droga we wsi Jelonka

1,650

25.

108695B

Czechy Orlańskie

0,350

26.

108696B

Czechy Orlańskie

0,570

27.

108697B

Jelonka (Policzna – Kleszczele)

1,060

28.

108698B

Istok

2,310

29.

108699B

Pasieczniki Małe - Witowo

2,450

30.

108700B

m. Kraśkowszczyzna

0,530

31.

108701B

Czechy Orlańskie - Werstok

2,340

32.

108702B

Istok - Piaski

4,080

33.

108703B

Dubicze Cerkiewne ul. Główna

2,220

34.

108704B

Dubicze Cerkiewne ul. Parkowa

0,856

35.

108705B

Dubicze Cerkiewne ul. Leśna

0,241

RAZEM

62,848