Wykaz sołtysów

1. Sołectwo Czechy Orlańskie - sołtys Agnieszka Daniluk tel. 696 662 590
Czechy Orlańskie 58

2. Sołectwo Długi Bród - sołtys Marek Chmara tel. 605 341 494
Długo Bród 25

3. Sołectwo Dubicze Cerkiewne- sołtys Irena Kiryluk tel. (85) 685 20 74
  Dubicze Cerkiewne,ul. Parkowa 8

4. Sołectwo Górny Gród - sołtys Wiktor Kendyś tel. 696 147 988
Górny Gród,Klakowo 1

5. Sołectwo Grabowiec - sołtys Irena Szymaniuk tel. 507 293 528
Grabowiec 73

6. Sołectwo Istok - sołtys Grzegorz Chodacki tel. 667 494 714
  Istok 31

7. Sołectwo Jagodniki - sołtys Michał Kuptel tel. 503 568 959
Jagodniki9

8. Sołectwo Jelonka - sołtys Jan Czmiel tel. 692 086 533
 Jelonka39

9. Sołectwo Koryciski - sołtys Leon Mikulicz tel.530144 286
 Koryciski 7

10. Sołectwo Rutka - sołtys Mikołaj Leoniuk tel. (85) 685 20 16
 Rutka 10

11. Sołectwo Stary Kornin - sołtys Anna Charytoniuk tel. (85) 873 44 06
Stary Kornin 45A

12. Sołectwo Starzyna - sołtys Halina Boguń tel. 796 067 731
 Starzyna 7

13. Sołectwo Tofiłowce - sołtys Justyna Tymoszewicz tel. 504 618 810
 Tofiłowce 48

14. Sołectwo Werstok - sołtys Anatol Czykwin tel. (85) 685 22 18
 Werstok 8

15. sołectwo Wiluki - sołtys PiotrSajewicz tel. (85) 685 22 15
 Wiluki 10

16. Sołectwo Witowo - sołtys Maria Niczyporuk tel. 666 330 172
 Witowo 65

17. Sołectwo Wojnówka - sołtys Mikołaj Bielewiec tel.. 661 065 349

Wojnówka 5