„Do Puszczy Ladzkiej” (36.6 km) (niebieski)

Szlak spina miejscowości położone wokół Puszczy Ladzkiej (zwanej inaczej Bielską, wchodzącą w kompleks Puszczy Białowieskiej) i wiedzie w głąb białowieskiej kniei. Szachownica pól i łąk zlokalizowana w malowniczej scenerii puszczy oraz zabytki kulturowo – historyczne to główne atuty tej trasy.

Czytaj więcej...

„Do Wsi w Dolinie Narwi” (23, 5 km) (niebieski)

Ciekawy szlak skupiający zabytki architektoniczne, historyczne i kulturowe. Podróżując przez malownicze wsie, osadzone w krajobrazie pól i lasów, można odnieść wrażenie, że czas uwolnił się tu z okowów szaleńczego trybu – jego spokojny bieg wyznacza leniwy nurt rzeki Łoknica i struny wiatru wprawiające w ruch lasy.

Czytaj więcej...

Czeremcha – Siemiatycze (59 km) (zielony)

Ciekawy szlak ukazujący bogactwo krajoznawczo – kulturowe Podlasia. Tryba szlaku wiedzie przez miejscowości, których drewniana zabudowa, układ przestrzenny, zabytkowe obiekty sakralne oraz pozostałości historyczne przypominają o wielowiekowej historii i kulturze regionu.

Czytaj więcej...

Dubicze Cerkiewne – Topiło – Białowieża (41 km) (zielony)

Szlak łączy dwie miejscowości: Dubicze Cerkiewne i Białowieżę. Tryba szlaku wiedzie przez malownicze wsie wtopione w pejzaż pól, łąk i lasów, czyniąc go atrakcyjnym dla wszystkich pragnących kontaktu z przyrodą i kulturą regionu.

Czytaj więcej...

Hajnówka – Dubicze Cerkiewne – Czeremcha – Piaski (85 km) (czerwony)

Szlak wiedzie przez pięć gmin ukazujących piękno architektury Podlasia, wyeksponowanej na tle puszczańskiej kniei. To także idealna ścieżka do poznania wielokulturowego charakteru regionu. A trasa ta to dopiero przedsmak przygody z kulturą puszczańskiej krainy…

Czytaj więcej...

Hajnówka – Topiło – Hajnówka (42 km) (niebieski)

Szlak ma charakter pętli, jego trybami dotrzemy do najcenniejszych obszarów puszczy w okolicy Hajnówki. Trasa prowadzi bowiem przez malownicze doliny rzek: Chwiszczej i Leśnej oraz 4 rezerwaty: „Głęboki Kąt”, „Nieznanowo”, „Olszanka Myśliszcze” oraz „Michnówka”, które chronią unikatową florę i faunę białowieskiej kniei.

Czytaj więcej...

Kraina Otwartych Okiennic (16,2 km) (zielony)

Szlak obejmuje trzy miejscowości o unikatowej architekturze: Puchły, Soce i Trześcianka. Ulokowana w dolinie Narwi, nad rzekami Rudnia i Małynka, Kraina, to perła architektury podlaskiej wsi. W tym wyjątkowym miejscu tradycja wygrywa nierówną walkę z nowoczesnością.

Czytaj więcej...

Łącznikowy ( 43, 5 km) (czarny)

Trasa łączy dwa szlaki: niebieski i czerwony. Ścieżka umożliwia poznanie architektury sakralnej i wiejskiej Podlasia. Ze wsi Lady (tu znajduje się kapliczka pw. św. Braci Machabeuszy z cudownym źródełkiem) wędrujemy do Leniewa, gdzie na rzece Łoknica został utworzony niewielki zbiornik wodny.

Czytaj więcej...

Łącznikowy (11 km) (czarny)

Tematem wiodącym szlaku jest zbiornik wodny Siemianówka utworzony na rzece Narew – jeden z największych w Polsce sztucznych zbiorników, o powierzchni 3250 ha. Wybudowany w latach 1977 – 1993 sztuczny akwen to doskonałe miejsce do uprawiania sportów wodnych: windsurfingu, żeglugi, kajakarstwa.

Czytaj więcej...

Narewkowski – Duża Pętla (45 km) (zielony i niebieski)

Do wsi Masiewo I analogicznie jak pętla średnia – ścieżka edukacyjna OTOP Masiewo – Zalew Siemianówka (wieża widokowa „Maruszka”) – Siemieniakowszczyzna – Siemianówka – Leśna – Mikłaszewo – Narewka.

Czytaj więcej...

Narewkowski – Średnia Pętla (36 km) (zielony)

Do Kosego Mostu przebieg jak w przypadku małej pętli – Uroczysko „Wilczy Szlak” (zielony) – Zamosze – Nowe Masiewo – Stare Masiewo – Olchówka – Guszczewina – Narewka. Szlak wiedzie przez dzikie, puszczańskie ostępy w kierunku starych miejscowości o zabytkowym, szeregowym układzie i architekturze

Czytaj więcej...

Narewkowski- Mała Pętla (18 km) (zielony i czarny)

Narewka – Janowo – składnica Szypulowa – Kosy Most – Gruszki – Narewka. Szlak wiedzie przez miejscowości położone wokół Obrębu Ochronnego Hwoźna – północnej części Białowieskiego Parku Narodowego.

Czytaj więcej...

Podlaski Szlak Bociani (412 km) (czerwony)

To najdłuższy szlak rowerowy w województwie. Biegnie przez cztery parki narodowe – Białowieski, Narwiański, Biebrzański i Wigierski. Podążając śladem bociana, turysta poznaje walory przyrodnicze i kulturowe Podlasia.

Czytaj więcej...

Wokół Białowieży i Polany Białowieskiej (13,5 km) (czarny)

Wędrówka szlakiem umożliwia poznanie zabytków, tradycyjnego budownictwa i najbliższych okolic Białowieży – ,,stolicy’’ Puszczy Białowieskiej: zabytkowych budynków związanych z leśnictwem i łowiectwem, parków (Park Dyrekcyjny z XIX w. oraz Park Pałacowy)

Czytaj więcej...