JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Ach co to był za ślub

Opublikowano: piątek, 01 grudzień 2017

W dniu  17 listopada 2017 r w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych odbyło się spotkanie podsumowujące  projekt pn”Ach co to był za ślub” oraz wernisaż wystawy starych fotografii ślubnych . W ramach  projektu przeprowadzony został cykl spotkań i warsztatów, na których były  przypomniane  i przybliżone  młodzieży  biorącej udział w projekcie  tradycje i obrzędy weselne naszego regionu, które niestety już zanikły. Odbyły się warsztaty pieczenia korowaja, wyplatania wianków weselnych ,śpiewu pieśni weselnych i przyśpiewek.

Spotkania odbyły się w Świetlicy Wiejskiej w Tofiłowcach i Wojnówce.Mieszkańcy tych miejscowości   bardzo chętnie uczestniczyli w naszych działaniach i ze wzruszeniem  wspominali dawne obrzędy i obyczaje weselne. Zebranych zostało  też ponad  80 starych fotografii ślubnych, z których  powstały tablice wystawowe i można  je obejrzeć w naszej bibliotece. Zorganizowany został także  wyjazd edukacyjny osób zaangażowanych w działaniach związanych z projektem do Ziołowego Zakątka  w Korycinach.

 Spotkanie  otworzyła Pani Mirosława Iwaniuk – Koordynator projektu, witając przybyłych na uroczystość zaproszonych gości i mieszkańców uczestników projektu. Spośród zaproszonych gości w spotkaniu uczestniczyli m.in. Pan Leon Małaszewski- Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne, Pan Jan Chomczuk  - dyrektor biura Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska w Hajnówce, Pani Ludmiła Pietruczuk – prezes Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Dubickiej „Bachmaty”, Pani Agata Rychcik-Skibińska – prezes Stowarzyszenia Kulturalnego „Pocztówka kierownicy jednostek organizacyjnych gminy , radni Rady Gminy Dubicze Cerkiewne.

Kordynator Projektu –Pani Mirosława Iwaniuk  złożyła na ręce uczestników projektu oraz osób wspierających  serdeczne słowa podziękowania  za  w jego realizacji. Podziękowania były też skierowane pod adresem wszystkich mieszkańców naszej gminy, którzy udostępnili stare fotografie ślubne na wernisaż wystawy. Kolejnym  punktem uroczystości  było przedstawienie przez Pana Mikołaja Ławrynowicza  obrzędu i obyczajów weselnych  wsi Stary Kornin  na podstawie opisu  z 1853r.Ks.Celestyna Brenna- proboszcza Parafii w Starym Korninie.

Uroczystość uświetniły występy zespołów - Mikstura z Kleszczel i zespołu wokalnego działającego przy GOKSiR w Dubiczach Cerkiewnych. Organizatorzy uroczystości  na jej  zakończenie  zaprosili wszystkich uczestników na skromny poczęstunek przy herbacie i ciastach  oraz  dzielenie  zgodne z dawnym obyczajem weselnym  upieczonego „korowaja”

Projekt dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie w Hajnówce.