JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Dotacja na zakup książek i innych zbiorów bibliotecznych

Opublikowano: środa, 27 grudzień 2017

Gminna Biblioteka Publiczna w Dubiczach Cerkiewnych informuje, że w roku 2017 brała udział w programie „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych - priorytet 1”.

Cel główny Priorytetu:

- zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych.

Cele szczegółowe:

- zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek,

- wzrost dostępności książek, czasopism, multimediów, wydawnictw nutowych i kartograficznych w zbiorach bibliotek publicznych.

Na wymieniony cel, tj. zakup książek i innych zbiorów bibliotecznych otrzymaliśmy dotację w wysokości 2000 zł.

 

 dotacja

„Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”