JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Zakończono II etap projektu: Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Opublikowano: czwartek, 13 grudzień 2018

logo efr

Gmina Dubicze Cerkiewne zakończyła realizację II etapu projektu pt. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dubiczach Cerkiewnych oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dubicze Cerkiewne” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach  II etapu wybudowano 35 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dubicze Cerkiewne:

  • 20 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków pracujących w układzie osadnik gnilny i złoże biologiczne rozsączające o wydajności do 5 mᶾ/d,
  • 15 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków pracujących w oparciu o metodę osadu czynnego w technologii bioreaktora przepływowego o wydajności do 5 mᶾ/d.

Koszt całkowity II etapu wyniósł 412 885,42 zł, z tego dofinansowanie w ramach PROW to kwota 213 592,00 zł.

Koszt całkowity projektu wyniósł 2 089 468,54 zł, z tego dofinansowanie w ramach PROW to kwota 1 279 403,00 zł