JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Sportowe zmagania jednostek OSP

Opublikowano: piątek, 14 czerwiec 2019

 Sportowe zmagania jednostek OSP

Gminy Dubicze Cerkiewne

Dnia 02 czerwca 2019 roku nad zalewem Bachmaty w Dubiczach Cerkiewnych odbyły się gminne zawody sportowo – pożarnicze jednostek OSP  z terenu gminy Dubicze Cerkiewne.

Organizatorami gminnych zawodów sportowo-pożarniczych byli: Zarząd  Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Dubiczach Cerkiewnych przy udziale Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne i pomocy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce.

Wśród zgromadzonej publiczności składającej się głównie z mieszkańców gminy Dubicze Cerkiewne obecni byli również zaproszeni goście w osobach: mł.bryg. Grzegorz Bajko Z-ca Komendanta Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Hajnówce, oraz przedstawiciele KP.PSP w Hajnówce: kpt.Mariusz Kobać, st.sekc. Paweł Pruszyński, st.ogn. Irena Wolińska, Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne- Leon Małaszewski, Przewodniczący Rady Gminy Dubicze Cerkiewne – Jerzy Karpiuk, Sekretarz Gminy Dubicze Cerkiewne -Mikołaj Ławrynowicz, -Prezez ZGm.ZOSP RP w Dubiczach Cerkiewnych- Jerzy Kułaj, Komendant Gminny Straży Pożarnej – Dh. Michał Troc.

Gminne zawody sportowo-pożarnicze  zostały przeprowadzone zgodnie z regulaminem  w dwóch konkurencjach:

- sztafeta 7x 50m z przeszkodami

- ćwiczenia bojowe

Po zbiórce dowódca zgrupowania Komendant Gminny ZOSP w Dubiczach Cerkiewnych Druh Michał Troc zgłosił Z-cy Komendanta Komendy Powiatowej w Hajnówce mł. bryg. Grzegorzowi Bajko gotowość jednostek OSP do rozpoczęcia gminnych zawodów sportowo-pożarniczych.

Uroczystego otwarcia gminnych zawodów sportowo-pożarniczych dokonał Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne – Leon Małaszewski. Po uroczystym otwarciu zawodów rozpoczęła się sportowa rywalizacja do której przystąpiły następujące jednostki:

OSP Dubicze Cerkiewne

OSP Stary Kornin

OSP Korycsiki

OSP Werstok

OSP Tofiłowce

Po zakończeniu zawodów komisja sędziowska z sędzią głównym kpt.Mariusz Kobać przedstawiła protokół końcowy, który przedstawia się następująco:

Sztafeta 7x50m z przeszkodami

OSP Dubicze Cerkiewne -68,28min

OSP Werstok -70,91min

OSP Tofiłowce -73,11min

OSP Koryciski – 74,66min

OSP Stary Kornin  - 75,66min

Ćwiczenia bojowe

OSP Dubicze Cerkiewne – 56,71min

OSP Stary Kornin -66,75min

OSP Koryciski – 59,03min

OSP Werstok -61,84min

OSP Tofiłowce-54,71min

W klasyfikacji ogólnej kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

I miejsce zdobyła OSP Dubicze Cerkiewne

II miejsce zdobyła OSP Werstok

III miejsce zdobyła  OSP Tofiłowce

IV miejsce zdobyła OSP Koryciski

V miejsce zdobyła OSP Stary Kornin

Na zakończenie  Leon Małaszewski- Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne podziękował członkom OSP za udział w zawodach wręczając przy okazji zwycięzcom nagrody oraz podziękował przedstawicielom Komendy Powiatowej PSP w Hajnówce za pomoc w profesjonalnym przeprowadzeniu zawodów sportowo-pożarniczych a organizatorom za właściwe przygotowanie zawodów.

Po wręczeniu dyplomów  oraz nagród pieniężnych głos zabrał Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Dubiczach Cerkiewnych-Jerzy Kułaj dziękując wszystkim uczestnikom za udział w zawodach zwycięzcom osiągniętych wyników zapraszając jednocześnie na wszystkich zgromadzonych na ognisko.