JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Informacja o powałniu komisji ds. suszy

Opublikowano: wtorek, 02 lipiec 2019

Informuję, iż w związku z trwającą suszą na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne, Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne wystąpił do Wojewody Podlaskiego z wnioskiem o powołanie Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę.

Powołana przez Wojewodę Podlaskiego Komisja dokona ustalenia wysokości szkód poprzez lustrację upraw w terenie.

Protokół z szacowania strat będzie niezbędny przy ubieganiu się o pomoc ze środków krajowych.

Komisja ustalać będzie wysokość szkód na wniosek poszkodowanego rolnika.

Wniosek o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym, powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w 2019 roku wraz z ksero wniosku o przyznanie płatności na rok 2019 należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne.

Druk wniosku można pobrać w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne pokój nr 8, 9 lub na stronie internetowej urzędu www.dubicze-cerkiewne.pl.