JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Ogłoszenie o naborze chętnych do projektu polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków

Opublikowano: czwartek, 04 lipiec 2019

 prow 2014 2020 logo

OGŁOSZENIE 

o naborze chętnych do projektu współfinansowanego ze środków PROW na lata 2014-2020 polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na posesjach prywatnych na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne informuje, że w miesiącu sierpniu 2019 r. zamierza złożyć wniosek aplikacyjny do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  2014 -2020 na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dubicze Cerkiewne.

Osoby zainteresowane udziałem w w/w  projekcie proszone są o wypełnienie deklaracji uczestnictwa w projekcie w terminie do dnia 15 lipca 2019 r.  oraz  o złożenie dokumentów w sekretariacie (pokój nr 6)  Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne, ul. Główna 65.

Realizacja inwestycji będzie uzależniona od otrzymania wsparcia finansowego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

O dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków nie będą mogli ubiegać się właściciele posesji położonych na obszarach skanalizowanych.

Deklarację udziału w projekcie można pobrać w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne pokój nr 8 lub ze strony internetowej urzędu gminy  www.dubicze-cerkiewne.pl .

 

Wójt
mgr Leon Małaszewski