JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Dofinansowanie zakupu wyposażenia do świetlic wiejskich w Dubiczach Cerkiewnych i Jagodnikach

Opublikowano: czwartek, 04 lipiec 2019

W piątek ( 28.06.2019r.) w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne Leon Małaszewski oraz Skarbnik Gminy Pani Bożena Masalska podpisali z Wicemarszałkiem Województwa Podlaskiego Stanisławem Derehajło i Członkiem Zarządu Województwa Wiesławą Burnos,  umowę w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego”

W ramach planowanego do realizacji projektu zostanie zrealizowane zadanie p.n. „Poprawa warunków prowadzenia działalności społeczno-kulturalnej poprzez zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w m. Dubicze Cerkiewnej i Jagodniki”. Do Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych zaplanowany został zakup wyposażenia w postaci nowych stołów, nagłośnienia oraz strojów dla zespołu wokalnego, natomiast do świetlicy wiejskiej w Jagodnikach zaplanowano zakup wyposażenia kuchni.