JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Konkurs na „Czytelnika Roku 2018”

Opublikowano: piątek, 19 styczeń 2018

 

Regulamin konkursu „Czytelnik Roku 2018”

Gminna Biblioteka Publiczna w Dubiczach Cerkiewnych ogłasza konkurs na „Czytelnika Roku 2018”

Cele konkursu:

 1. Promocja i popularyzacja książki oraz biblioteki w lokalnym środowisku,
 2. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród mieszkańców Gminy,
 3. Podnoszenie kultury czytelniczej w Gminie Dubicze Cerkiewne.

Zasady konkursu:

 1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Dubiczach Cerkiewnych.
 2. Konkurs ma charakter otwarty.
 3. Uczestnikami konkursu są wszyscy aktywni czytelnicy Biblioteki z podanych niżej kategorii wiekowych..
 4. Czas trwania konkursu: 1.01.2018 – 31.12.2018 r. (edycja jesienna, edycja wiosenna lub cały rok).
 5. Podstawa do wyłonienia Czytelnika Roku będzie:

- największa liczba (ilość egzemplarzy) wypożyczonych książek – w kategorii I, III i IV

- największa liczba wypożyczonych książek, których liczba jest udokumentowana w  przygotowanym „dzienniczek przeczytanej literatury” – kategoria II

 1. Komisja konkursowa wyłoni Najlepszych Czytelników w 4 kategoriach:

 I kategoria – najlepszy czytelnik przedszkolny, dzieci do lat 6

II kategoria – najlepszy czytelnik szkoły podstawowej, dzieci i młodzież do lat 15

III kategorii – najlepszy czytelnik dorosły, dorosły od lat 25 do lat 64

IV kategoria – najlepszy czytelnik dorosły, seniorzy od lat 65+

 1. Komisja Konkursowa spośród czytelników każdej kategorii wiekowej wyłoni Laureatów, którzy otrzymają dyplomy i pamiątkowe „Sówki”.
 2. Każdy Laureat, przed publicznym ogłoszeniem wyników jest zobowiązany do podpisania oświadczenia i zgody na publikacje wizerunku podczas relacji z przebiegu konkursu.
 3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 10 stycznia 2019 r. na oficjalnej stronie biblioteki.
 4. O terminie i miejscu wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni osobiście lub telefonicznie.