JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Informacja o przyznanym stypendium Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne w I półroczu roku szkolnego 2021/2022

Opublikowano: środa, 23 luty 2022

Na podstawie art. 6 ust. 2 regulaminy przyznawania stypendium Wójta gminy Dubicze Cerkiewne stanowiący załącznik do uchwały Nr 28.202.2018 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 26 września 2018r. w sprawie ustanowienia stypendium Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne, podaję do publicznej wiadomości listę uczniów Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych, wyróżnionych stypendium Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne za wybitne wyniki w nauce osiągnięte w pierwszym półroczu roku szkolnego 2021/1022:

  1. Ewelina Światłowska

  2. Wiktoria Stabryła

Stypendystom gratuluję wspaniałych wyników w nauce.

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon Małaszewski