JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Pomoc finansowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania

Opublikowano: środa, 19 październik 2022

Na podstawie zawartej w dniu 21.07.2022r Nr DIT I.3031.19.2022 Województwo Podlaskie udzieliło Gminie Dubicze Cerkiewne pomocy finansowej w kwocie 33000,00zł przeznaczonej na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Z pozyskanych środków Urzędu Marszałkowskiego zakupiono na potrzeby jednostek OSP:Tofiłowce-5 kpl. , OSP Werstok -2 kpl. umundurowania specjalnego FHR 008 MAX PL, piłę do betonu i stali dla OSP Koryciski oraz dokonano niezbędnego remontu samochodu pożarniczego JELCZ 004 z OSP Dubicze Cerkiewne. Zakup umundurowania, sprzętu p.poż.,remont samochodu pozytywnie wpłynie na pracę strażaków-ratowników, poprzez podniesienie komfortu ich pracy i zwiększenia gotowości bojowej.

Zakupione umundurowanie, sprzęt p.poż, remont samochodu pożarniczego „Opłacono z dotacji Województwa Podlaskiego”.

W dniu 18 października 2022r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych miało miejsce oficjalne przekazanie jednostkom OSP: Koryciski, Tofiłowce, Werstok zakupionego sprzętu p.poż. oraz umundurowania strażackiego. W spotkaniu uczestniczyli: Mikołaj Janowski- Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, Piotr Rybak-Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Białymstoku, Włodzimierz Golonko- Z-ca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, Ks. Paweł Kuczyński-Proboszcz Parafii Prawosławnej w Werstoku, Leon Małaszewski-Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne, Michał Troc- Komendant Gminny Straży Pożarnych w Dubiczach Cerkiewnych, Adrian Żak- Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Dubiczach Cerkiewnych.