JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Plan polowań zbiorowych w Kole Łowieckim "Cietrzew" Kleszczele

Opublikowano: czwartek, 27 październik 2022

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne

o planie polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2022/2023

w Kole Łowieckim „Cietrzew” Kleszczele

 

Na podstawie art. 42ab ust. 2 Ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1173 z późn. zm.) Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne podaje do publicznej wiadomości Plan polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2022/2023 zgłoszony przez Koło Łowieckie „Cietrzew” w Kleszczelach - obwód łowiecki nr 285 i 286, obejmujący swoim zasięgiem Gminę Dubicze Cerkiewne.

Jednocześnie informuje, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego wójta. Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego we wskazanym terminie. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu.