JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Konsultacje - Zmiana rodzaju miejscowości Bobinka

Opublikowano: czwartek, 24 listopad 2022

 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE

Zmiana rodzaju miejscowości Bobinka z rodzajuczęść wsi Starzyna” na rodzaj „osada” wynika ze zmiany Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz wejścia w życie Rozporządzenia z dnia 21 lipca 2021 r. Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1368).

Zgodnie z § 6 ust. 4 niniejszego Rozporządzenia nie prowadzi się numeracji porządkowej dotyczącej części miejscowości. W „Wykazie urzędowych nazw miejscowości i ich części” (Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2019 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części – Dz. U. z 2019 r. poz. 2360) dla miejscowości Bobinka określono jej rodzaj jako „część wsi Starzyna”.

Zgodnie z § 5 ust. 3 obowiązującego do dnia 31 lipca 2021r. Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012r. poz. 125) „3. Dla każdej wsi lub części wsi stanowiącej miejscowość (…), tworzy się jeden ciągły zbiór numerów porządkowych (…).” Zgodnie z powyższym w miejscowości Bobinka obiektom nadawane były numery porządkowe oraz były dokonywane zameldowania osób pod danymi adresami.

Zgodnie z § 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2021r. poz. 1368), które weszło w życie 31 lipca 2021r. nie prowadzi się numeracji porządkowej dotyczącej części miejscowości.

Podjęte zostały kroki, aby dostosować stan faktyczny do przepisów Rozporządzenia z dnia 21 lipca 2021r. Poprzez zmianę urzędowego rodzaju miejscowości Bobinka z „części wsi Starzyna” na „osada”. Tym samym miejscowość Bobinka stałaby się miejscowością samodzielną. W związku z tym, że Bobinka jest miejscowością zamieszkałą do dokonania zmiany jej rodzaju wymagane jest przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami w trybie, o którym mowa w art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

Rada Gminy Dubicze Cerkiewne Uchwałą Nr 33.202.2022 z dnia 28 października 2022 roku zobowiązała Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Bobinka, gm. Dubicze Cerkiewne, dotyczących zmiany rodzaju miejscowości.

Zgodnie z postanowieniami ww. Uchwały, Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne informuje, że:

1. Konsultację polegać będą na udzieleniu odpowiedzi poprzez postawienie znaku X w rubryce „TAK” lub „NIE” albo „WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU” na postawione w ankiecie konsultacyjnej pytanie jak niżej:

1) Czy jest Pan/Pani za zmianą rodzaju miejscowości z „części miejscowości” na „osadę”?

Wypełnione ankiety odbierze bezpośrednio od zainteresowanych w dniu 30.11.2022 r. Komisja Konsultacyjna powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne.

Szczegółowych informacji dot. konsultacji udziela – Katarzyna Dmitruk- pracownik Gminy Dubicze Cerkiewne tel. 85 682 79 88

 

 

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon Małaszewski