JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Informacja o wykorzystaniu dotacji celowej

Opublikowano: środa, 11 styczeń 2023

Województwo Podlaskie na podstawie uchwały Nr XLII/571.2022 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28 kwietnia 2022r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w związku z kryzysem migracyjnym udzieliło Gminie Dubicze Cerkiewne dotacji celowej w kwocie 62 000 zł na realizację zadań związanych ze zwalczaniem negatywnych skutków kryzysu w obszarze przygranicznym. Uzyskana dotacja celowa została przeznaczona na zakup żwiru drogowego do naprawy dróg gminnych położonych w strefie nadgranicznej uszkodzonych w wyniku prowadzonych robót budowlanych przy budowie zapory na granicy oraz przez wojskowe środki transportowe używane do zabezpieczenia granicy państwowej przed nielegalnym jej przekroczeniem. W ramach dotacji gmina zakupiła 1555,67 m3 żwiru. Do transportu żwiru na drogi został wykorzystany środki transportowe wojsk inżynieryjno-budowlanych stacjonujących na terenie gminy, własne środki transportowe oraz wynajęty sprzęt drogowy i transportowy. W terminie od 4 lipca 2022 do 12 grudnia 2022 dokonano naprawy następujących odcinków dróg:

– Bobinka- Starzyna- m.Bobinka, Zabagonie –Pasieczniki Małe, Werstok-Kuraszewo , Czechy Orlańskie – przystanek PKP Witowo, Klakowo-Wygon, Wiluki-Kruhłe- Górny Gród, Wojnówka-Dworskie-Biała Straż, Tofiłowce-Koryciski.