JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Razem przeciwko przestępczości

Opublikowano: piątek, 26 maj 2023

W dniu 25 maja 2023r.w Dubiczach Cerkiewnych zainaugurowany został cykl spotkań organizowanych przez działające na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne Koła Gospodyń Wiejskich w zakresie zapobiegania przestępczości. Wydarzenia w tym zakresie odbywają się ramach realizowanego przez Gminę Dubicze Cerkiewne projektu pn” Zapobieganie przestępczości w strefie nadgranicznej Gminy Dubicze Cerkiewne w związku z kryzysem migracyjnym na wschodniej granicy państwa” finansowanego ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Sprawiedliwości.

Spotkanie odbyło się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych. Organizatorem spotkania było Koło Gospodyń Wiejskich „Hłubuczka” w Długim Brodzie. Wydarzenie zostało zapoczątkowane prelekcją prowadzona przez funkcjonariusza Placówki Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych na temat „Zachowanie się w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa na skutek spotkania z uchodźcą”. Następnym punktem wydarzenia była prelekcja prowadzona przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce pn”Ochrona dzieci i młodzieży przed zagrożeniami w sieci”. Spotkanie zakończyło się konkursem dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych o tematyce zapobieganie przestępczości, którzy wraz z nauczycielami byli uczestnikami wydarzenia. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali obdarowani nagrodami ufundowanymi przez KGW W Długim Brodzie.

Po zakończeniu spotkania w obecności uczestników Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne -Leon Małaszewski oficjalnie przekazał umową darowizny dla KGW „Hłubuczka”w Długim Brodzie reprezentowanym przez Panią Tamarę Krajnik – Przewodnicząca KGW i Panią Ireną Niczyporuk – Z-cę Przewodniczacej KGW sprzęt i wyposażenie na cele związane z prowadzeniem działalności statutowej zakupione w ramach projektu ze środków dotacji z Funduszu Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Wartość przekazanego sprzętu i wyposażenia – 4 163,05 złotych.