JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Razem przeciwko przestępczości - kolejne spotkanie

Opublikowano: poniedziałek, 19 czerwiec 2023

W dniu 17 czerwca 2023r. pocz. godz.10.00 sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych była miejsce wydarzenia kończącego cykl spotkań na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne organizowanych przez działające Koła KGW w zakresie przeciwdziałania przestępczości. Głównym organizatorem wydarzenia, które odbywało się w ramach projektu pn” Zapobieganie przestępczości w strefie nadgranicznej Gminy Dubicze Cerkiewne w związku z kryzysem migracyjnym na wschodniej granicy państwa” finansowanego ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Sprawiedliwości było Koło Gospodyń Wiejskich w Dubiczach Cerkiewnych. Pierwszym punktem spotkania było oficjalne przekazanie w formie darowizny przez Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Pana Leona Małaszewskiego dla KGW „Dubiczanki” w Dubiczach Cerkiewnych reprezentowanym przez Panią Paulinę Sołoguba – Przewodniczącą KGW i Panią Dorotę Stefańską – Z-ce przewodniczącej , sprzętu AGD i wyposażenia na cele związane z prowadzeniem działalności statutowej zakupionego w ramach projektu ze środków dotacji z Funduszu Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Wartość przekazanego sprzętu i wyposażenia – 3 810,00 złotych. Kolejnym punktem spotkania była prelekcja przedstawiona przez przedstawiciela Placówki Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych st.chor. sztb.SG Pana Dariusza Skiepko na temat” Zagrożenie przestępstwami w strefie nadgranicznej w związku z kryzysem migracyjnym na wschodniej granicy Państwa”. Na zakończenie wydarzenia dla uczestników spotkania odbyły się warsztaty samoobrony prowadzone przez doświadczonego instruktora. Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem przy kawie i herbacie przygotowanym przez członkinie KGW „Dubiczanki” w Dubiczach Cerkiewnych.