JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Pomoc finansowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

Opublikowano: piątek, 07 lipiec 2023

Pomoc finansowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania lub działań szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

           Na podstawie zawartej w dniu 30.05.2023r Nr DIT I.3031.51.2023 Województwo Podlaskie udzieliło Gminie Dubicze Cerkiewne pomocy finansowej w kwocie 44 000,00zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące) przeznaczonej na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania lub działań szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

           Z pozyskanych środków Urzędu Marszałkowskiego Gmina Dubicze Cerkiewne zakupiła na potrzeby jednostek OSP: Dubicze Cerkiewne- ubrania specjalne FHR 008Max PL/M 3 cz. OPZ(+kurtka lekka FHR 018)- 2 kpl., hełmy strażackie Calisia Vulkan CV 102T – 5 szt., uniwersalny zestaw uchwytów na hełm KZPT – 5 kpl., latarki strażackie ISKRA LED– 5szt., doposażenie torby medycznej PSP R1- 1 zestaw. , OSP Tofiłowce –pilarka spalinowa STIHL MS 182 PM3-1 szt., uniwersalny zestaw uchwytów na hełm KZPT- 8 kpl., latarki  strażackie ISKRA LED -8 szt., doposażenie torby medycznej PSP R1. OSP Werstok – hełmy strażackie Calisia VulkanCV 102T – 8 szt., uniwersalny zestaw uchwytów na hełm KZPT – 8 kpl., latarki strażackie ISKRA – 8 szt., kominiarki strażackie FHR 016 – 6 szt., pokrowiec na butlę kompozytową – 2 szt., OSP Koryciski – hełmy strażackie Calisia Vulkan CV 102T – 8szt., uniwersalny zestaw uchwytów na hełm KZPT- 8 kpl.,kominiarki strażackie FHR 016 – 6 szt., doposażenie torby medycznej OSP R1- 1 zestaw, OSP Stary Kornin hełm strażacki Calisia Vulkan CV 102T– 1 szt.,uniwersalny zestaw uchwytów na hełm KZPT -6 kpl., kominiarki strażackie FHT 016 -4 szt., doposażenie torby medycznej PSP R1- 1 zestaw.

            Zakupione doposażenie toreb medycznych, umundurowanie, sprzęt ratowniczo-gaśniczy „Opłacono z dotacji Województwa Podlaskiego”.

           W dniu 07 lipca 2023 r. gmina dokonała przekazania ww. umundurowania,  sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz doposażenia toreb medycznych jednostkom OSP: Dubicze Cerkiewne, Tofiłowce, Werstok, Stary Kornin, Koryciski.

           Zakup doposażenia toreb medycznych, umundurowania, sprzętu ratowniczo-gaśniczego przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa strażaków-ratowników biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniu lub ćwiczeniach jednostek OSP w ratowaniu życia, zdrowia oraz mienia.