JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Unieważnienie naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Opublikowano: środa, 08 listopad 2023
 
 

Dubicze Cerkiewne, dnia 07.11.2023 r.

OR.120.24.2023.IN

Unieważnienie naboru na wolne stanowisko urzędnicze

 

referent ds. zamówień publicznych, funduszy europejskich, krajowych i inwestycji

w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne

 

 

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne unieważnia nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. zamówień publicznych, funduszy europejskich, krajowych i inwestycji, ogłoszony w dniu 18.10.2023 r. na stronie internetowej  http://bip.ug.dubicze.wrotapodlasia.pl/ofertapracy/ogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-pracy---referent-ds-zamowien-publicznych-funduszy-europejskich-krajowych-i-inwestycji.html

 z przyczyn organizacyjnych.

Osoby które złożyły dokumenty na w/w stanowisko mogą je odebrać w sekretariacie Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne, ul. Główna 65, 17-204 Dubicze Cerkiewne (pokój nr 6),  w terminie 10 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji.

Po upływie tego terminu, dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone lub zwrócone pocztą jeśli na ofercie znajdował się adres.