JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Harmonogram zebrań wiejskich w lutym 2024 r. w gminie Dubicze Cerkiewne

Opublikowano: piątek, 02 luty 2024

Harmonogram zebrań wiejskich w lutym 2024 r.  w gminie Dubicze Cerkiewne

dla przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej

 

Lp.

Nazwa sołectwa

Data i godz. zebrania

Miejsce zebrania

Osoba prowadząca

1.

Koryciski

11.02.2024 r. niedziela

godz. 12:00

Świetlica

wiejska

Wójt

Leon

Małaszewski

2.

Tofiłowce

16.02.2024 r.       piątek

godz. 16:30

Świetlica

wiejska

Wójt

Leon

Małaszewski

3.

Długi Bród

20.02.2024 r.  wtorek

godz. 16:00

Mieszkanie sołtysa

Wójt

Leon

Małaszewski

4.

Grabowiec

18.02.2024 r.  niedziela

godz.15:00

Świetlica

wiejska

Wójt

Leon

Małaszewski

5.

Górny Gród

14.02.2024 r. środa

godz.  12:00

Mieszkanie sołtysa

Wójt

Leon

Małaszewski

6.

Istok

11.02.2024 r.  niedziela

godz.  15:00

Świetlica

wiejska

Wójt

Leon

Małaszewski

7.

Jagodniki

17.02.2024 r. sobota

godz.   16:00

Świetlica

wiejska

Wójt

Leon

Małaszewski

8.

Jelonka

10.02.2024 r.  sobota

godz.  16:00

Świetlica

wiejska

Wójt

Leon

Małaszewski

9.

Czechy Orlańskie

 

09.02.2024 r. piątek

godz.   12:00

Świetlica

wiejska

Wójt

Leon

Małaszewski

10.

Rutka

09.02.2024 r. piątek

godz.  16:30

Mieszkanie sołtysa

Wójt

Leon

Małaszewski

11.

Stary Kornin

12.02.2024 r. poniedziałek

godz.  16:30

Świetlica

wiejska

Wójt

Leon

Małaszewski

12.

Starzyna

12.02.2024 r. poniedziałek

godz.  12:00

Ośrodek PKPS

Wójt

Leon

Małaszewski

13.

Dubicze Cerkiewne

13.02.2024 r.  wtorek

godz.   16:30

Sala widowiskowa GOKSiR

Wójt

Leon

Małaszewski

14.

Werstok

15.02.2024 r. czwartek

godz.  16:30

Świetlica

wiejska

Wójt

Leon

Małaszewski

15.

Wiluki

15.02.2024 r. czwartek

godz.  12:00

Mieszkanie sołtysa

Wójt

Leon

Małaszewski

16.

Wojnówka

14.02.2024 r.  środa

godz. 16:30

Świetlica

wiejska

Wójt

Leon

Małaszewski

17.

Witowo

19.02.2024 r.   poniedziałek

godz.  16:30

Świetlica

wiejska

Wójt

Leon

Małaszewski

               

     Projekt porządku zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich:

1. Otwarcie zebrania
2. Wybór przewodniczącego zebrania
3. Zatwierdzenie porządku zebrania
4. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Wybór sołtysa – przewodniczącego rady sołeckiej

a) zgłaszanie kandydatów na sołtysa,
b) przeprowadzenie tajnego głosowania,
c) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór sołtysa.

7. Wybór członków rady sołeckiej

a) zgłaszanie kandydatów na członków rady sołeckiej,
b) przeprowadzenie tajnego głosowania,
c) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór członków rady sołeckiej.

8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie zebrania.

Do dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność co najmniej 20% stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu nie uczestniczy ilość uprawnionych do głosowania wybory przeprowadza się w tym samym dniu, po upływie 30 min od pierwszego terminu zebrania, bez względu na liczbę osób uczestniczących.

               

Wójt

Leon Małaszewski