JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Ćwiczenia pożarnicze jednostek OSP z terenu Gminy Dubicze Cerkiewne

Opublikowano: poniedziałek, 10 czerwiec 2024
 

W dniu 26 maja 2024r nad zalewem Bachmaty odbyły się  ćwiczenia pożarnicze jednostek OSP z terenu Gminy Dubicze Cerkiewne, w których udział wzięły jednostki OSP:  Werstok, Stary Kornin, Tofiłowce, Jagodniki.

Na powyższe ćwiczenia przybyli zaproszeni goście w osobach;

 1. Komendant Powiatowy PSP w Hajnówce – bryg. Grzegorz Bajko
 2. ogn.- Irena Wolińska- KP PSP w Hajnówce
 3. Zastępca d-cy JRG –st.kpt.Rafał Smyk KP PSP w Hajnówce
 4. V-ce Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Białymstoku- Piotr Rybak
 5. Komendant Gminny Straży Pożarnych – Michał Troc
 6. Kapelan OSP Gminy Dubicze Cerkiewne- Ks. Michał Markiewicz
 7. Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Dubiczach Cerkiewnych- Adrian Żak
 8. Przewodniczący Rady Gminy Dubicze Cerkiewne- Jerzy Karpiuk
 9. Sekretarz Gminy Dubicze Cerkiewne – Irena Niegierewicz
 10. Prowadząca sprawy ochrony p.poż w UG Dubicze Cerkiewne- Olga Repko
 11. Dyrektor GOKSiR w Dubiczach Cerkiewnych –Mirosława Iwaniuk
 12. Przedstawiciele Wojskowego Zgromadzenia Zadaniowego Podlasia

 Komisję sędziowska w składzie:

 1. kpt. Rafał Smyk
 2. ogn. Paweł Kozaczuk
 3. ogn. – Irena Wolińska

powołał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce .

Ćwiczenia pożarnicze rozgrywane były w dwóch konkurencjach:

-  sztafeta pożarnicza 7x 50m z przeszkodami

OSP Werstok - 72,28 sek. I miejsce

OSP Stary Kornin – 72,93 sek. II miejsce

OSP Jagodniki– 73,47 sek. III miejsce

OSP Tofiłowce – 78,16 sek .IV miejsce

-  ćwiczenia bojowe

OSP Jagodniki -60,75sek.-  I miejsce

OSP Stary Kornin – 63,65 sek. + 5 pkt. karne- II miejsce

OSP Werstok- 61,44 sek. + 10 pkt. karne -III miejsce

OSP Tofiłowce – 67sek.  + 5 pkt. karne - IV miejsce

Ogólna klasyfikacja zajętych miejsc przedstawia się następująco:

I miejsce OSP Jagodniki – 134,22 pkt.

II miejsce OSP Stary Kornin – 141,58 pkt.

III miejsce OSP Werstok- 143,972pkt.

IV miejsce OSP Tofiłowce -150,16 pkt.

Uroczystego wręczenia nagród i dyplomów dokonali: Komendant Powiatowy PSP w Hajnówce- Grzegorz Bajko, Wójt Gminy – Leon Małaszewski ,  oraz Sekretarz Gminy – Irena Niegierewicz.

Po wręczeniu nagród oraz dyplomów Wójt Gminy – Leon Małaszewski dokonał uroczystego wręczenia   umundurowania specjalnego zakupionego w ramach otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego  w Białymstoku tj.: 6 kpl. umundurowania specjalnego 2 cz., 6 par butów specjalnych  dla jednostki OSP Jagodniki a także  2 kpl. ubrania specjalnego 3 cz. dla OSP Werstok .

Na zakończenie wszyscy zawodnicy spotkali się przy wspólnym ognisku.

7VXwmHh9

 CozIdJFo
 
LNUq59ax
 
NOr91nbd
 
V9xSOmHD
 
Ze4 bOEK