Nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Opublikowano: środa, 11 styczeń 2023

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYH NIESEGREGOWANYCH I SELEKTYWNYCH DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ I WIELORODZINNEJ

NA TERENIE GMINY DUBICZE CERKIEWNE NA OKRES

OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

 

 

Rodzaj odpadu

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne- pojemnik

 

 

25

 

 

22

 

 

29

 

 

26

 

 

24

 

 

28

 

 

26

 

 

23

 

 

27

 

 

25

 

 

29

 

 

27

Metale i tworzywa sztuczne- worek żółty

 

25

 

22

 

29

 

26

 

24

 

28

 

26

 

23

 

27

 

25

 

29

 

27

Papier-worek niebieski

_

_

 

29

_

_

28

_

_

27

_

_

27

Szkło – worek zielony

_

_

29

_

_

28

_

_

27

_

_

27

BIO- worek brązowy

25

22

29

26

24

28

26

23

27

25

29

27

Odpady wielkobarytowe

 

Na bieżąco dostarczane przez właścicieli nieruchomości do PSZOK

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce, ul. Łowcza 4, tel. 85 682-23-57 w. 26

Pojemniki i worki należy wystawić przed posesję w dniu odbioru do godz. 6.00 rano.

Worki do selektywnej zbiórki będą wydawanej w takich ilościach jakie zostały odebrane. Worki własne mieszkańców tzw. dostawki winne być opisane lub być przezroczyste pozwalając szybką identyfikację rodzaju odpadu.