Informacja dotycząca zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

Opublikowano: wtorek, 21 luty 2023

Szanowni Państwo,


Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3 ust. 3 ustawy Dz. U. z 2022, poz. 2519)
nałożyła od 1 stycznia 2023 roku na wszystkie gminy w Polsce obowiązek prowadzenia elektronicznych ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.


Wobec powyższego zwracamy się z uprzejmą prośbą do Mieszkańców Gminy Dubicze Cerkiewne o wypełnienie druku zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków i złożenie powyższego druku do Urzędu Gminy:

  • listownie na adres: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne, ul. Główna 65, 17-204 Dubicze Cerkiewne

  • osobiście w pokój nr 6 Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne, ul. Główna 65, 17-204 Dubicze Cerkiewne

  • poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP na adres /2005052/skrytka

  • e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Powyższe zgłoszenie spowodowane jest koniecznością zaktualizowania danych posiadanych przez Urząd i dostosowania ich do aktualnych przepisów prawa.


W przypadku braku zgłoszenia nieruchomości do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków Urząd będzie zobowiązany do skontrolowania nieruchomości. Druk zgłoszenia jest do pobrania w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych (pok. 9) lub na stronie internetowej Gminy Dubicze Cerkiewne

Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ww. ustawy, właściciele nieruchomości są obowiązani do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a na terenach, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej – do wyposażenia nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków.


Usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z oczyszczalni powinny być wykonywane przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

 

 

Firmy posiadające ww. zezwolenie w naszej gminie:

  1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, ul. Łowcza 4, 17-200 Hajnówka, tel. 85 682 23 57

  2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, ul. J. Słowackiego 29, 17-200 Hajnówka, tel. 85 873 30 32

  3. WC SERWIS POLSKA SP.Z O.O. ul. Szybowa 20E, 41-808 Zabrze, tel. 801 133 088

  4. TOI TOI Polska Sp. z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa, tel. 804 204 204

Każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany udokumentować korzystanie z takich usług poprzez okazanie stosownej umowy i dowodów opłat za usługi asenizacyjne potwierdzających systematyczność opróżniania zbiorników. Powyższa dokumentacja powinna być okazywana na każde wezwanie organu kontrolującego, przy czym zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy mają obowiązek prowadzić ww. kontrole co najmniej raz na dwa lata.