9 września 2023 r. żołnierze WZZ Podlasie uczestniczyli w pikniku rodzinnym w Dubiczach Cerkiewnych.

Opublikowano: poniedziałek, 11 wrzesień 2023
 
Podczas pikniku zaprezentoweano sprzęt i wyposażenie, którymi dysponują żołnierze wykonujący zadania wzdłuż wschodniej granicy Polski.

Na piknik przybyło wielu małych i dużych fascynatów, którzy z zainteresowaniem oglądali nowoczesny sprzęt wojskowy oraz rozmawiali z żołnierzami o ich zadaniach i codziennej służbie.

Piknik był także okazją do rozmowy z panem Leonem Małaszewskim wójtem gminy Dubicze Cerkiewne, która dotyczyła współpracy oraz zadań wykonywanych przez żołnierzy na terenie Podlasia.

WZZ Podlasie ma bardzo szeroki wachlarz zadań. Są to m.in. szkolenie na terenie województwa, obserwacja, analiza sytuacji na granicy, współpraca z lokalną społecznością oraz przede wszystkim wspieranie Straży Granicznej. Zwiększona obecność żołnierzy w tym rejonie Polski ma być demonstracją woli i zdolności do odpowiedzi na wszelkie zagrożenia dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej.

Wydział Prasowo-Informacyjny WZZ Podlasie