Wiluki

Wiluki, mała wieś 17 zagród, ok. 40 mk., położona w odległości 7 km. na pd. wsch. od Dubicz Cerkiewnych. Wieś powstała w XVI w. i wchodziła początkowo w skład dóbr królewskich ekonomii brzeskiej, później należała do Sapiehów. Do dzisiaj kilku mieszkańców wsi nosi nazwisko Wiluk. Do zwiedzania kilka oryginalnych starych budynków z I połowy XX w., kilka krzyży wotywnych, pomnikowe jałowce. Wieś wymieniana w 1921 roku. Jej nazwa jest nazwą rodową od nazwy osobowej Wiluk utworzonej od cerkiewnego imienia Wił.