TRASA 3- Wokół Sacharewa (czerwona) 11 km

 

Znakomita trasa przeznaczona zarówno dla początkujących Nordic Walkerów, jak również osób szukających mocniejszych wyzwań treningowych. Początkowo jej przebieg pokrywa się z zieloną trasą 1, przecina drogę Hajnówka – Białowieża. Malowniczą trybą o nazwie Szadzka Droga, dochodzimy do rezerwatu „Głęboki Kąt”, a następnie do śródleśnej osady Sacharewo. Trasa ta pokrywa się częściowo z rowerowym szlakiem niebieskim oraz pieszym szlakiem niebieskim „Szlakiem Powstania Styczniowego”.”Głęboki kąt” to rezerwat leśny, który chroni m.in. bór świerkowy, torfowcowy o charakterze borealnym. Występuje tu wiele gatunków rzadkich i podlegających ochronie gatunkowej roślin. Żółty szlak łącznikowy stanowi połączenie trasy 3 z trasą 4 i biegnie dalej tzw. Szadzą Drogą i Drogą Graniczną.