Hajnówka – Dubicze Cerkiewne – Czeremcha – Piaski (85 km) (czerwony)

Szlak wiedzie przez pięć gmin ukazujących piękno architektury Podlasia, wyeksponowanej na tle puszczańskiej kniei. To także idealna ścieżka do poznania wielokulturowego charakteru regionu. A trasa ta to dopiero przedsmak przygody z kulturą puszczańskiej krainy… Zabytkowe cerkwie z XVIII/ XIX w Nowoberezowie, Werstoku, Kleszczelach czy Czeremsze, zabytkowe, drewniane zabudowania o unikatowej ornamentyce w Wojnówce, Czyżach, Morzu czy Dubiczach Cerkiewnych oraz archeologiczne pozostałości w Zbuczu ( kurhany i grodzisko z IX w.) to tylko kropla w morzu atrakcji, które czekają na nas na szlaku. W połączeniu z walorami przyrodniczymi (zalew Bachmaty, szachownica pól i łąk, wszechobecność puszczy), trasa szlaku zyskuje na atrakcyjności, tym godniejsza jest polecenia.

Przebieg Trasy:

– Hajnówka (początek trasy przy skwerku między ulicami A. Zina i 3-go Maja, niedaleko pomnika żubra)
– Wygoda
– Nowe Berezowo
– Osówka
– Czyże
– Zbucz
– Morze
– Stary Kornin
– Dubicze Cerkiewne
– Grabowiec
– Czeremcha
– Wólka Terechowska
– Opaka Duża
– Biała straż
– Wojnówka
– Wiluki
– Długi Bród
– Piaski