Narewkowski – Średnia Pętla (36 km) (zielony)

 

Do Kosego Mostu przebieg jak w przypadku małej pętli – Uroczysko „Wilczy Szlak” (zielony) – Zamosze – Nowe Masiewo – Stare Masiewo – Olchówka – Guszczewina – Narewka. Szlak wiedzie przez dzikie, puszczańskie ostępy w kierunku starych miejscowości o zabytkowym, szeregowym układzie i architekturze (jedną z nich jest wieś Guszczewina – miejsce urodzenia Danuty Siedzikówny sanitariuszki AK ps. Inka, zamordowanej przez funkcjonariuszy UB). Jadąc trybą szlaku docieramy do uroczyska „Kosy Most”, w okolicy którego znajduje się ostoja żubrów. Trasa kończy się w Narewce – kajakowej ,,Krainie Dobrych Wiatrów’’.

Przebieg Trasy:

– Narewka (początek tresy przy głównej ulicy Mickiewicza)
– Janowo
– składnica „Szypulowa”
– „Kosy Most”
– uroczysko „Wilczy Szlak”
– Zamosze
– Masiewo
– Olchówka
– Guszczewina
– Narewka