Łącznikowy ( 43, 5 km) (czarny)

 

Trasa łączy dwa szlaki: niebieski i czerwony. Ścieżka umożliwia poznanie architektury sakralnej i wiejskiej Podlasia. Ze wsi Lady (tu znajduje się kapliczka pw. św. Braci Machabeuszy z cudownym źródełkiem) wędrujemy do Leniewa, gdzie na rzece Łoknica został utworzony niewielki zbiornik wodny. Niedaleko zbiornika znajduje się miejsce ogniskowo – wypoczynkowe. Dalej trasa prowadzi do gminnej miejscowości Czyże. O wielowiekowej historii Czyż przypomina zabytkowy układ urbanistyczny ( XVI w.) z drewnianymi i murowanymi domami. Znajduje się tu również nowoczesna cerkiew murowana pw. Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy, a także cmentarz z kamiennymi nagrobkami z kapliczką pw. św. Kosmy i Damiana z 1812 r. Dalej tryba szlaku wiedzie przez wsie: Osówkę, Szostakowo do Nowoberezowa – wsi cerkiewek. Znajduje się tu m.in. drewniana cerkiew pw. św. Jana Teologa z XVIII w. oraz murowana cerkiew pw. Wniebowstąpienia Pańskiego z 1873 r.

Przebieg Trasy:

– Nowe Berezowo (Nowoberezowo)
– Szostakowo
– Osówka
– Czyże
– Laniewo (zbiornik wody)
– Lady