Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w obrębie wsi Grabowiec i Czechy Orlańskie

Opublikowano: czwartek, 20 maj 2021

INFORMACJA

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne działając na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 65) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy w Dubiczach Cerkiewnych:

 został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, tj. od dnia 10.05.2021r. Do 31.05.2021r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie gminy Dubicze Cerkiewne w obrębie wsi:

1. Grabowiec, działka oznaczona numerem 399/4 o powierzchni 4106 m2

2. Czechy Orlańskie, nieruchomość o łącznej powierzchni 3700 m2 składająca się z działek oznaczonych numerami: 222/1 o powierzchni 3000 m2 i 222/2 o powierzchni 700 m2

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych, ul. Główna 65, pok. nr 8, tel. 85-682 79 88,

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon Małaszewski