Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie wsi Jelonka

Opublikowano: piątek, 01 październik 2021

INFORMACJA

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne działając na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 1990) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy w Dubiczach Cerkiewnych:

 został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, tj. od dnia 20.09.2021r. do 11.10.2021r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie gminy Dubicze Cerkiewne w obrębie wsi Jelonka działka oznaczona numerem 155 o powierzchni 2500 m2

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych, ul. Główna 65, pok. nr 8, tel. 85-682 79 88,

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon Małaszewski