Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w obrębie wsi Grabowiec i Czechy Orlańskie

Opublikowano: środa, 10 listopad 2021

INFORMACJA

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne działając na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020rpoz.1990 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy w Dubiczach Cerkiewnych został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, wykaz nieruchomości: przeznaczonych do sprzedaży:

-działka nr 209/2 o powierzchni 0,27 ha położonana terenie gminy Dubicze Cerkiewne w obrębie wsi Czechy Orlańskie.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych, ul. Główna 65, pok. nr 8, tel. 85-682 79 88,

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon Małaszewski