Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie wsi Dubicze Cerkiewne

Opublikowano: piątek, 29 kwiecień 2022

INFORMACJA

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne działając na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r. poz. 1899 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy w Dubiczach Cerkiewnych został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie gminy Dubicze Cerkiewne w obrębie wsi Dubicze Cerkiewne, oznaczone numerami działek: 664/113 o powierzchni 1031 m2, 664/114 o powierzchni 1039 m2, 664/115 o powierzchni 1052 m2, 664/116 o powierzchni 1059 m2, 664/117 o powierzchni 1067 m2, 664/118 o powierzchni 1074 m2, 664/119 o powierzchni 1080 m2, 664/120 o powierzchni 1089 m2

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych, ul. Główna 65, pok. nr 8, tel. 85 682 79 88.

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon Małaszewski