Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w obrębie wsi Witowo

Opublikowano: czwartek, 22 wrzesień 2022

INFORMACJA

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne działając na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r. poz. 1899 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy w Dubiczach Cerkiewnych został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, tj., działka położona na terenie gminy Dubicze Cerkiewne w obrębie wsi Witowo, oznaczone numerami działek: 372/4 o powierzchni 1005 m2

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych, ul. Główna 65, pok. nr 8, tel. 85 682 79 88.

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon Małaszewski