Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych w obrębie miejscowości Grabowiec, Dubicze Cerkiewne i Wojnówka

Opublikowano: środa, 28 wrzesień 2022

INFORMACJA

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne działając na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r. poz. 1899 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy w Dubiczach Cerkiewnych:

- został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, tj. od dnia 28.09.2022 r. do 19.10.2022r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych w obrębie miejscowości:

1. Grabowiec – działka 258/2 o powierzchni 0,40 ha;

2. Dubicze Cerkiewne – działka 409 o powierzchni 0,36 ha;

3. Wojnówka – cz. działki 60 o powierzchni 0,60 ha;

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych, ul. Główna 65, pok. nr 8, tel. 85-682 79 88.


Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon Małaszewski