Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w obrębie wsi Dubicze Cerkiewne

Opublikowano: piątek, 18 listopad 2022

INFORMACJA

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne działając na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r. poz. 1899) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy w Dubiczach Cerkiewnych został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, tj. od dnia 18.11.2022r. do 09.12.2022r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie gminy Dubicze Cerkiewne w obrębie wsi:

1. Dubicze Cerkiewne ul. Główna 1, lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 48,11m2 położony na parterze budynku mieszkalno – usługowego wraz z pomieszczeniami przynależnymi o łącznej powierzchni 48,27 m2 oraz udziałem wynoszącym 9638/43262 w częściach wspólnych budynku i w prawie własności gruntu działki 957/5 o powierzchni 0,2267 ha.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych, ul. Główna 65, pok. nr 8, tel. 85-682 79 88,

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon Małaszewski