Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w obrębie miejscowości Wojnówka

Opublikowano: piątek, 09 grudzień 2022

INFORMACJA

INFORMACJA

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne działając na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r. poz. 1899 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy w Dubiczach Cerkiewnych:

- został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, tj. od dnia 09.12.2022 r. do 30.12.2022r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych w obrębie miejscowości:

1. Wojnówka – część działki 99 o powierzchni 1,4760 ha;

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych, ul. Główna 65, pok. nr 8, tel. 85-682 79 88.


Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon Małaszewski