Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w obrębie miejscowości Dubicze Cerkiewne

Opublikowano: piątek, 26 styczeń 2024
 
 

INFORMACJA

            Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne działając na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023r.  poz. 344 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy w Dubiczach Cerkiewnych został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie gminy Dubicze Cerkiewne w obrębie wsi Dubicze Cerkiewne, oznaczone numerami działek:  1963 o powierzchni 1031 m2, 1964 o powierzchni  1039 m2,  1965 o powierzchni  1052 m21966 o powierzchni 1059 m2, 1967 o powierzchni  1067 m21968 o powierzchni  1074 m2, 1961 o powierzchni  1080 m2,  1969 o powierzchni  1089 m2

 

            Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych, ul. Główna 65, pok. nr 8, tel. 856827988.                               

 

                                                                                                                                              Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

                                                                                                                                                             Leon Małaszewski

 Zarządzenie Nr 339.2024 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne

Informacja o wywieszeniu wykazu