Ważne adresy i telefony

Urząd Gminy

ul. Główna 65
tel. 85 682-79-81

 

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

ul. Główna 67
tel. 85 682-79-99

 

Ośrodek Wypoczynkowy „Bachmaty”

ul. Osiedle Bachmaty 2
tel. 85 685-20-54

 

Gminna Biblioteka Publiczna

ul. Główna 67
tel. 85 682-79-98

 

Gminny Ośrodek Zdrowia

ul. Główna 63
tel. 85 685-20-05

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Główna 65
tel. 85 682-79-89

 

Pracownia Orange

Grabowiec 58
tel. brak

 

Stacja Paliw

ul. Główna 5
tel. 85 685-20-13

 

Podlaski odział Straży Granicznej Oddział w Dubiczach Cerkiewnych

ul. Główna 7a
tel. 85 685-42-00

 

Schronisko Młodzieżowe

ul. Parkowa 30
tel. 85 685-20-41

 

Bank Spółdzielczy w Dubiczach Cerkiewnych

ul. Główna 65
tel. 85 685-20-19


Sklep Spożywczo-Przemysłowy

ul. Parkowa 4
tel. 85 685-21-49

 

Sklep w Grabowcu

Grabowiec 60
tel. 85 685-24-16

 

Sklep w Starym Korninie

Stary Kornin 7
tel. 85 685-30-66

 

Parafia Prawosławna w Dubiczach Cerkiewnych

ul. Parkowa 15
tel. 85 685-20-15

 

Parafia Prawosławna w Werstoku

Werstok 2
tel.

 

Parafia Prawosławna w Starym Korninie

Stary Kornin 23
tel. 85 685-30-65

 

Ośrodek opiekuńczy PKPS w Starzynie

Starzyna 34
tel. 85 685-20-15

 

Rolnicza Spółdzielnia produkcyjna w Starym Korninie

Stary Kornin 4
tel. 85 685-21-29

 

Gminna Spółka Wodna NIWA w Dubiczach Cerkiewnych

ul. Główna 67
tel. 512524330