Paczki z Pomocy Żywnościowej

Opublikowano: piątek, 23 marzec 2018

Mieszkańcy Gminy Dubicze Cerkiewne zainteresowani skorzystaniem z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 powinni zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych w celu otrzymania skierowania na odbiór paczek.


Mirosława Gawryluk
p.o. kierownika GOPS