Nowe kryteria w pomocy społecznej

Opublikowano: piątek, 23 lipiec 2021

Zgodnie z nowym rozporządzeniem w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej  od 1. stycznia 2022 r. kryteria dochodowe będą wynosić odpowiednio:

- dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł,

- dla osoby w rodzinie – 600 zł.

Maksymalna kwota zasiłku stałego wyniesie 719 zł.

Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wyniesie 345 zł.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.