Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie wsi Wojnówka

Opublikowano: czwartek, 07 kwiecień 2022

INFORMACJA

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne działając na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 1990 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy w Dubiczach Cerkiewnych został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie gminy Dubicze Cerkiewne w obrębie wsi Wojnówka, oznaczone numerami działek: 217/3 o powierzchni 1411 m2, 217/4 o powierzchni 756 m2, 217/5 o powierzchni 998 m2, 217/6 o powierzchni 790m2 , 217/7 o powierzchni 2024 m2, 217/8 o powierzchni 1620 m2, 217/9 o powierzchni 1506 m2, 217/10 o powierzchni 1825 m2

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych, ul. Główna 65, pok. nr 8, tel. 85 682 79 88.

 

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon Małaszewski